KÜMNENDMURRU ÜMARDAMINE

Kümnendmurdude ümardamine toimub nagu naturaalarvude puhulgi.

Arvu ümardamisel mingi järguni (nt kümnelisteni, sajalisteni, tuhandelisteni jne) asendatakse kõik sellest järgust paremal olevad numbrid nullidega ja lisaks:

–    kui vasakult esimene nulliga asendatav number on 5, 6,7,8,9, siis suurendatakse kõige madalamat allesjäävat järku ühe võrra.

–    kui vasakult esimene nulliga asendatav number on väiksem kui 5, siis allesjäävaid järke ei suurendata.

tabel61

 

Kümnendmurdude ümardamine

Mäng. Kümnendmurdude ümardamine.

results loading