Kümnendmurrud

Arvude kümnendsüsteem

Kümnendsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, milles iga numbri tähendus oleneb tema asukohast (positsioonist) arvus. Liikudes vasakult paremale tähistab iga number eelmisest 10 korda väiksemaid ühikuid.

Näide.
Arvus 452

number 4 tähistab nelja sajalist,
number 5 tähistab viit kümnelist ja
number 2 tähistab kahte ühelist.

Üks ja sama number võib tähistada erinevat arvu. Arvus 353 on 3 sajalist, 5 kümnelist ja 3 ühelist.

 

Kümnendkohad

Kümnendmurru murdosa numbreid nimetatakse kümnendkohtadeks. Kümnendmurdudes võib olla erinev arv kümnendkohti.

Näide.
Arvus on neli kümnendkohta.

 

Kümnendmurrud

Kümnendmurd on kümnendsüsteemis kirjutatud murdarv. Kümnendmurd kirjutatakse tavaliselt koma abil. Näiteks arvud 3,2981 ja 32 983,209 58 on kümnendmurrud.

Kümnendmurde kirjutatakse nagu naturaalarvegi: liikudes vasakult paremale tähistab iga number eelmisest 10 korda väiksemaid ühikuid.
Komast vasakule jääb kümnendmurrus täisosa ja komast paremale murdosa. Kümnendmurru murdosa numbreid nimetatakse kümnendkohtadeks.

Kümnendmurru lõppu võib vajaduse korral nulle juurde kirjutada.

Näide.
375,72 = 375,720
375,721 > 375,72
375,721 > 375,720
375,721 > 375,7200

kümnendmurrud1

 

Lõplik ja lõpmatu kümnendmurd

Kümnendmurrud2

1 : 3 = 0,333 …
0,333 … on lõpmatu kümnendmurd.

Kui harilikku murdu ei saa teisendada lõplikuks kümnendmurruks, siis selline kümnendmurd ümardatakse.
Sobiva järguni ümardatud ligikaudne arv on hariliku murru kümnendlähend.

Näited.

Kümnendmurrud3

results loading