LIHTSAMATE TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE VÕRRANDI ABIL

Võrrandit on lihtsam koostada, kui ülesande vormistamisel kirjutada iga tekstilõigu juurde vastav matemaatiline avaldis.

N1: Mingi arv korrutati 5-ga, sellest lahutati 2 ning saadi arv 28. Koosta võrrand ja lahenda see.

92

Lahendan võrrandi 5x-2=28

5x=28+2

5x=30|:5

x=6

Tekstülesande puhul tuleb alati teha kontroll teksti põhjal.

Kontroll: korrutame saadud arvu 5-ga, saame 6∙5=30. Lahutame sellest 2, saame 30 – 2 = 28.

Vastus: otsitav arv on 6

N2: Arvust 26 lahutati mingi arv ja tulemuseks saadi 7. Koosta võrrand ja lahenda see.

93

Lahendan võrrandi 26-x=7

-x=7-26

-x=-19|:(-1)

x=19

Kontroll. Lahutan 26-st arvu 19, saan 26 – 19 = 7.

Vastus: otsitav arv on 19.

Tekstülesannete koostamine koos lahendustega

results loading