Liitmine ja lahutamine saja piires üleminekuga

Kirjalik liitmine üleminekuga.

25

Liidame paremalt vasakule, ülemisele liidame alumise arvu ja vastuse kirjutame joone alla. Ehk 9+5= 14, millest üheline 4 kirjutatakse alla ja kümneline 1 kirjutatakse järgmise tulba peale.

Seejärel liidetakse 1+5+3 =9 ja vastus kirjutatakse tulba alla.

Kuna järgmises tulbas olevale arvule 3 midagi juurde liita ei ole, siis kirjutame selle alla.

Sellist liitmist nimetatakse üleminekuga liitmiseks.

Kahekohaliste arvude kirjalik lahutamine üleminekuga.

26

Lahutame paremalt vasakule, ülemisest lahutame alumise arvu ja vastuse kirjutame joone alla. Ehk 6-7 arvutada ei saa: selleks laename kõrvalt tulbast 10. Siis (10+6)-7=9

Kuna kõrvalt tulbast võtsime viiest ühe (kümnelise) ära, jääb meile 4-2=2.

Lõpuks 7-3=4

Sellist laenamisega lahutamist nimetatakse üleminekuga lahutamiseks.

 

Liitmine:

Lahutamine:

Lahutamine 2:

 

Enesekontrolliks:

results loading