MÕÕTKAVA. PLAANIMÕÕT

Mõõtkava näitab, mitu korda on kaardile (või plaanile, joonisele) kantud objektid väiksemad tegelikkuses olevatest.

Jagamismärgi abil esitatud mõõtkava on arvmõõtkava. Nt. 1:600; 1:35 000; 1:29 000 000 jne.

Kui aga soovitakse joonisel väikseid objekte kujutada suuremana, siis kirjutatakse mõõtkava kujul 10:1 jne. See tähendab, et 10 sentimeetrile joonisel vastab tegelikkuses 1 sentimeeter.

Joonmõõtkava on skaala, millele on märgitud selle jaotistele looduses vastavad pikkused.

pic7

Joonmõõtkava.

tabel70

 

Mäng. Kümnendmurrud.

Harjutus. Kümnendmurrud ja harilikud murrud

Harjutus. Kümnendmurrud ja harilikud murrud II.

results loading