NIMEGA ARVUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE

Mõõtühikutega arvude puhul jäetakse liitmisel ja lahutamisel avaldisse alles ka mõõtühikud ning vajadusel tuleb neid teisendada. Liita ja lahutada saab ainult samade mõõtühikutega arve.

26

 

results loading