Pariisi rahukonverents

Pariisi rahukonverentsil lepiti kokku rahutingimused ja seadustati sõjajärgsed piirid. Neid kokkuleppeid nimetatakse Versailles’i süsteemiks.

Rahukonverentsist võttis osa 27 riiki. Nõukogude Venemaad rahukonverentsile ei kutsutud. Saksamaa ja tema liitlased lubati rahuläbirääkimistele alles pärast lepinguprojektide valmimist. Tähtsamad küsimused otsustati Prantsusmaa, Suurbritannia ja USA delegatsiooni juhtide salajastel läbirääkimistel.

Pariisi rahukonverents

Pariisi konverents

Versailles’ rahu sõlmiti 28. juunil 1919 liitlasriikide ja Saksamaa vahel Prantsusmaal Pariisis Versailles’ lossi Peeglisaalis. Rahuleping allkirjastati päeval, mil möödus viis aastat I maailmasõja ajendiks olnud ertshertsog Franz Ferdinandi atentaadist.

Versailles’ rahu

William Orpen – rahulepingu allkirjastamine Hall of Mirrors, Versailles 1919

William_Orpen_–_The_Signing_of_Peace_in_the_Hall_of_Mirrors,_Versailles_1919,_Ausschnitt

Saksamaa kaotas oma teritooriume.

treaty of versailles

 

results loading