Põhiintegraalide tabel

Erinevate integraalide leidmiseks on abiks integraalide tabelid. Integraalide tabelites tähistavad tähed a, b ja n konstante. Tabeleid kasutatakse koos muutuja vahetuse ja ositi integreerimise meetoditega.

Kuna diferentseerimine ja integreerimine on pöördtehted, saame diferentseerimise põhivalemite abil koostada järgmise integreerimise põhivalemite tabeli.

1.

Põhitabel

põhitabel1

Näited.

põhitabel2

 

2.

põhitabel3

põhitabel4

põhitabel5

põhitabel6

põhitabel7

põhitabel8

põhitabel9

põhitabel10

Näited.

põhitabe11

 

3.

põhitabel12

Näited.

põhitabel13

 

4.

põhitabel14

Näited.

põhitabel15

 

5.

põhitabel16

Näited.

põhitabel17

 

Allikas: Põhiintegraalide_tabel

 

results loading