PROTSENDIPUNKT

Protsendipunkti tuleb vaadata kui ühte ühikut, millega mõõdetakse mingi protsentmäära (protsentides avaldatud osamäära) muutu. See leitakse kahe protsentmäära vahena, lahutades suuremast protsentmäärast väiksema.

Protsentides esitatud osamäärade absoluutse muudu mõõtühikut nimetatakse protsendipunktiks.

Suhteliseks muuduks nimetatakse suuruste muutumise väljendamist protsentides.

N: Erakonna toetajaskond tõusis 25%-lt 28%-le. Leia mitu protsendipunkti (absoluutne muut) ja mitu protsenti tõusis erakonna toetajaskond.

1) Leian toetajaskonna muudu protsendipunktides: 28% – 25% = 3%.

2) Leian toetajaskonna muudu protsentides:

Muutus on endiselt 3%. Leian selle suhte esialgse toetajaskonna protsentidega ja korrutan 100%.

69

Vastus: toetus erakonnale tõusis 3 protsendipunkti võrra ja 12% võrra.

results loading