RISTUVATE JA PARALLEELSETE SIRGETE JOONESTAMINE

Ristuvaid sirgeid on kõige lihtsam joonestada nurklaua abil. Paralleelsete sirgete joonestamiseks kasutame joonlauda ja nurklauda. Selleks tuleb joonestatava sirge sihti arvestades paigutada nurklaud nii, et nurklaua teise serva vastu on tihedalt surutud joonlaud. Joonlauda paigal hoides ja nurklauda teise käega eemale libistades, saame joonestada sirge, mis on esimesega paralleelne. Sellist pralleelsete sirgete joonestamist nimetatakse paralleellükkeks ehk rööplükkeks.

tabel48

Kolmnurgad

Võrdhaarne kolmnurk on kolmnurk, mille kaks külge on võrdsed.

Ümbermõõt P=a+a+b=2a+b

Võrdkülgne kolmnurk on kolmnurk, mille kõik küljed on võrdsed.

Ümbermõõt P= a+a+a= 3a

results loading