SULGUDE AVAMINE. ÜHISTEGURI SULGUDE ETTE TOOMINE

Kui kasutada korrutamise jaotuvusseadust, saame teha sulge sisaldavast avaldisest sulgudeta avaldise ja seda nimetatakse sulgude avamiseks.

a·(b+c)=a·b+a·c   ehk    a·b+a·c=a·(b+c)

a·(b-c)=a·b-a·c     ehk    a·b-a·c=a·(b-c)

 

Korrutises leiduvaid ühesuguseid tegureid nimetatakse ühisteguriks ning selle võib tuua sulgude ette.

Näide 1: 3 ·14+3·6

Ühisteguriks on 3 ja selle saab tuua sulgude ette.

3 ·14+3·6=3(14+6)=3 ·20=60

Näide 2: Arvuta võimalikult lihtsalt 27·6-12·6= 6·(27-12)=6·15=90

results loading