TÄISARVUDE KORRUTAMINE JA JAGAMINE

Korrutis on võrdsete liidetavate liitmine.

Erimärgiliste arvude korrutis on negatiivne arv.

Näide 1: Kirjuta summa korrutisena ja arvuta

Näide 2:

Kahe negatiivse arvu korrutis on positiivne arv.

Näide:

Kui vähemalt üks teguritest võrdub nulliga, siis võrdub ka korrutis nulliga.

Näide:

Kahe täisarvu jagatis on positiivne, kui arvude märgid on ühesugused, ja negatiivne, kui arvude märgid on erinevad.

Näide:

Video: Negatiivsete arvude korrutamine

Video: Negatiivsete arvude korrutamine

Harjuta

Harjuta korrutamist

Harjuta jagamist

results loading