Tasapinnalised kujundid: ristkülik, ruut, kolmnurk ja ring

Ristkülik on nelinurk, mille kõik nurgad on täisnurgad.

7

Ruuduks nimetatakse võrdsete külgedega ristkülikut.

Ruudul on neli tippu.

Ruudu kõik küljed on võrdse pikkusega.

Ruudu kõik nurgad on täisnurgad.

8

Kolmnurgal on kolm nurka.

Kolmnurga külgede märkimiseks on mitu moodust.

Külgi võib märkida AB, BC, AC või a, b, c.

9

Joonisel oleva kolmnurga tippudeks on punktid A , B ja C .

Kirjas märgitakse kolmnurka ABC lühidalt ABC.

Ring on kinnine joon, mille kõik punktid asetsevad ringjoone keskpunktist võrdsel kaugusel.

10

results loading