TEHTED ASTMETEGA

Ühe ja sama alusega astmete korrutamisel astendatakse alus antud astendajate summaga.

Valem: 59

Ühe ja sama alusega astmete jagamisel astendatakse alus astendajate vahega.

Valem: 60

Need eeskirjad kehtivad ka siis, kui tegureid on rohkem kui kaks.

Iga nullist erinev arv astmes 0 on võrdne 1-ga.

Valem: 61, kus 63

Iga nullist erineva arv astmes 1 on võrdne iseendaga.

Valem: 62, kus 63

Astme astendamisel astendajad astendatakse alus astendajate korrutistega.

Valem: 64

Korrutise astendamiseks astendatakse iga tegur eraldi ja tulemused korrutatakse.

Valem: 65

Jagatise astendamiseks astendatakse jagatav ja jagaja eraldi ja tulemused jagatakse.

Valem: 66või 67

*Negatiivse astendaja korral leiame aluse pöördarvu ja astendajas kaotame miinusmärgi ning astendame saadud pöördarvu positiivse astmega.

Valem: 68või 69

 

Lisaks:

results loading