VASTANDARVUD

Vastandarvud on arvud, mis erinevad ainult märgi poolest. Näiteks arvud 5 ja -5 on vastandarvud. Arvu 0 vastandarvuks on arv 0 ise.

Tähistagu täht a suvalist arv (positiivne, negatiivne või null). Võime öelda: arv a vastandarv on –a. (Rõhutame, et sümbol –a  ei ole negatiivse arvu üldtähis!)

Arvteljel asuvad vastandarvud nullpunktist mõlemal pool võrdsel kaugusel.

Joonisel on punkti A(-2) ja punkti  B(2) kujutavad arvud teineteise vastandarvud.

Leia arvule vastandarv

results loading