VÕRRANDI PÕHIOMADUSED

Omadus 1. Võrrandi pooli võib vahetada.

N: Võrrandid 3x – 2 = 1 ja 1 = 3x – 2 on samaväärsed, sest kummagi lahendiks on 1.

Omadus 2. Võrrandi mõlemaid pooli võib korrutada ja jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

N1: Vaatame võrrandit 3x = 9

Jagame võrrandi mõlemaid pooliarvuga 3:

85

Saime lahendiks x=3.

N2: Vaatame võrrandit 86

Korrutame mõlemat poolt arvuga 4:

87

Saime lahendiks x=8.

Omadus 3. Liidetavaid võib viia võrrandi ühelt poolelt teisele poolele, muutes nende märgid vastupidiseks.

N: Lahenda võrrand 5x – 4 = 3x

Viime arvu -4 paremale poole võrdusmärki, siis selle märk muutub plussiks. Toome 3x vasakule poole võrdusmärki, selle märk muutub miinuseks.

88

Koondame sarnased liidetavad:

89

Lahendi saamiseks jagame võrrandi mõlemaid pooli 2-ga:

90

Vastus: võrrandi lahend on 2.

results loading