KAHE ERIMÄRGILISE TÄISARVU LIITMINE JA LAHUTAMINE

Kahe vastandarvu summa on võrdne nulliga.

Näide: Liidame arvu 10 ja tema vastandarvu -10.

Selleks, et liita kahte erimärgilist ja erineva absoluutväärtusega arvu, tuleb:

  • lahutada suuremast absoluutväärtusest väiksem;
  • saadud vahe ette kirjutada suurema absoluutväärtusega liidetava märk.

Näide: Liidame arvud 5 ja -9.

Negatiivse arvu liitmise asemel lahutame vastandarvu (st positiivse arvu).

Näide:

Negatiivse arvu lahutamise asemel liidame vastandarvu (st positiivse arvu).

Näide:

Video: Positiivsete ja negatiivsete arvude liitmine ning lahutamine

Video: Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine

Lahenda:

Liitmine

Lahutamine 

Vasta küsimustele

Negatiivsete arvude liitmine ja lahutamine

Harjuta:

Negatiivsete arvude lahutamine

Ülesanne

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.