Kombinatoorika kasutamine tõenäosuse arvutamisel

Kombinatoorika põhireeglid

Liitmise reegel – kui mingi elemendi A saab valida n erineval viisl ja elemendi B saab valida m erineval viisil, siis elemendi “kas A või B” saab valida

m + n

erineval viisil.

Korrutamise reegel – kui mingi elemendi A saab valida n erineval viisl ja elemendi B saab valida m erineval viisil, siis elementide paari “A ja B” saab valida

m · n

erineval viisil.

Näited:
a) Martil on kuus “Jaguari”, üheksa “Volvot” ja kolm päevinäinud “Moskvitši”. Töölesõiduks on tal valida

6 + 9 + 3 = 18 auto vahel;

b) Jürkal on kooliminekuks võimalik valida nelja ülikonna, kolme jope ja viie paari kingade vahel. Jürkal on valikuvõimalusi kokku

4 · 3 · 5 = 60.

 

Allikas: Kombinatoorika_kasutamine_tõenäosuse_arvutamisel

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.