Kõvertrapets.Ristkülikute meetod

Kõigepealt vaatame, kuidas leidis kõvertrapetsi pindala Archimedes (287 – 212 eKr). Ta uuris, kui suure osa ühikruudust eraldab parabool y = x2. Selleks jagas ta lõigu [0; b] võrdseteks osadeks.

Ta vaatles ristkülikuid, mille ülemine parempoolne tipp puudutas parabooli (joonisel rohelised ristkülikud), nende ristkülikute summat nimetatakse otsitava pindala S alampiiriks.

Ristküliku meetod

 

Selliste ristkülikute, mille ülemine parempoolne tipp puudutab parabooli (joonisel kollased ristkülikud), summat nimetatakse otsitava pindala S ülempiiriks. Mida suuremaks arvuks osadeks me vaadeldava lõigu jaotame, seda enam lähenevad ülem- ja alampiir otstitavale summale.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.