Kõvertrapets

Täpsema tulemuse pindalast saaksime, kui oskaksime leida ka poolikute ruutude pindalasid. Kõiki pinnatükke saab tükeldada kõvertrapetsiteks.

Kõvertrapets

Täisnurkne trapets läheneb oma kujult ristkülikule, kui ühe aluse pikkus läheneb teise omale.

kõvertrapets1

Seepärast loetakse kõvertrapetsite hulka kuuluvaiks ka ristkülikust saadav kujund, kui üks tema külg asendada kaarega ja täisnurksest kolmnurgast saadav kujund, kui tema hüpotenuus asendada kaarega.

kõvertrapets2

Täisnurkne trapets, ristkülik ja täisnurkne kolmnurk on seega kõvertrapetsi erijuhud.

Kõvertrapetsiteks loetakse ka järgnevaid kujundeid:

kõvertrapets3

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.