KÜMNENDMURRU TEISENDAMINE HARILIKUKS MURRUKS

Kümnendmurru teisendamisel harilikuks murruks kirjutame lugejaks kümnendmurru murdosa ja nimetajaks arvu 1 nii mitme nulliga, kui mitu numbrit on kümnendmurru murdosas. Kümnendmurru täisosa jääb saadava segaarvu täisosaks. Võimaluse korral tuleb saadud harilikku murdu taandada!

79

 

Kümnendmurrud harilikuks murruks teisendamine

 

HARJUTA:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.