LAHUTAMINE

28

29

TRAADIL ISTUS 9 LINDU. 7 LINDU LENDAS ÄRA. MITU LINDU JÄI TRAADILE?

9 – 7 = 2

VASTUS: 2 LINDU JÄI TRAADILE.

30

MATEMAATIKAS NIMETATAKSE LAHUTAMISEKS LIITMISE PÖÖRDTEHET. LAHUTAMISE TEHTEMÄRGINA KASUTATAKSE ENAMASTI SÜMBOLIT (MIINUSMÄRK). SELLE TEHTE TULEMUST NIMETATAKSE VAHEKS.

31

32

JÄTA MEELDE!

33

TEST

Arvuta.Lahutamine arvud 0-12

Arvuta. Lahutamine arvud 0-12. Vali õiged

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.