LIIGMURD

Kui murru lugeja on võrdne nimetajaga või sellest suurem, siis nimetatakse murdu liigmurruks.
Liigmurd esitab tervikut või sellest suuremat osa.

Liigmurrud on näiteks 16 jne.

Liigmurd, mille lugeja ja nimetaja on võrdsed, esitab tervikut ja on võrdne arvuga 1.

19

Iga liigmurd, mille lugeja on nimetajast suurem, on suurem arvust 1.

20

23

1)    21

24

2)  27

25

3)  19

 

Liigmurd

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.