ARV 0

1. klass > Matemaatika > Õppeaasta

26

KUI LIIDAME ARVULE VÕI VÕTAME ARVUST 0, JÄÄB ARV SAMAKS.

27