RUUT

9. klass > Matemaatika > Põhikooli matemaatika eksamiks kordamine

87

Ruuduks nimetatakse võrdsete külgedega ristkülikut.

Ruudul on neli tippu.

Ruudu kõik küljed on võrdse pikkusega.

Ruudu kõik nurgad on täisnurgad ehk 90o.

Ruudu diagonaal on 89

Ruudu ümbermõõt    P = 4a

P – ruudu ümbermõõt,

a – ruudu külje pikkus.

ümbermõõt = 4 • külje pikkus

Näide:

Leiame ruudu ümbermõõdu, kui ruudu külg a = 6 cm.

P = 4 • 6 = 24 (cm)

Vastus. Ruudu ümbermõõt on 24 cm.

 

Ruudu pindala    S = a2

S – ruudu pindala

a – ruudu külje pikkus

pindala = külje pikkus • külje pikkus

Näide:

Leiame ruudu pindala, kui ruudu külje pikkus a = 6 cm.

S = 62 = 6 • 6 = 36 (cm2)

Vastus. Ruudu pindala on 36 cm2.

Ruudu omadused: ruudu diagonaalid on teineteise suhtes risti, ruudu diagonaalid poolitavad üksteist ja ruudu diagonaal poolitab ruudu nurga.

88