NATURAALARVUDE JAGAMINE

5. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Jagamine on korrutamise pöördtehe ja seega saab jagamise õigsust kontrollida korrutamise abil

Jagada üks arv teisega tähendab leida niisugune arv, mida jagajaga korrutades saame jagatava.

27             :        3    =      9

jagatav        jagaja    jagatis

 

Näide: 27:3= 9

vaatame, kas saame jagatava, kui korrutame jagatist jagajaga: 3·9=27

Jagamise erijuhud

tabel21

Kirjalik jagamine

tabel22

Kui jagada nullidega lõppevat naturaalarvu arvudega 10,100,1000…, siis jätame jagatava lõpust ära nii mitu nulli, kui mitu on neid jagajas.

Näide: 4500:50 ehk 450:5=90

Võrrandite lahendamine

Tundmatu teguri arvutamiseks tuleb korrutis jagada teise teguriga.

tabel23

tabel24

Jagamistehte korral ühenduvusseadus ei kehti.

 

Mäng võrrandite kohta.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MathEquationGame&hl=et

 

JAGATISE PÕHIOMADUSED

tabel25

Kui jagatav ja jagaja lõpevad nullidega, siis võib mõlema lõpust ära jätte võrdse arvu nulle.

Näide: 600:50= (600:10):(50:10)=60:5=12

 

JÄÄGIGA JAGAMINE

tabel26

 

Video. Jagamine.

youtube_video

Video. Jagamine ja jääk.

youtube_video

Video. Kirjalik jagamine.

youtube_video