PARALLEELSED SIRGED

3. klass > Matemaatika > 2. poolaasta

Kaks sirget a ja b on paralleelsed, kui neil pole ühtegi ühist punkti:

36