PÜSTPRISMA

9. klass > Matemaatika > Põhikooli matemaatika eksamiks kordamine

Prisma on ruumiline kujund ehk keha, millel on kaks põhitahku, mis on omavahel võrdsed ja asuvad paralleelsetel tasanditel. Põhitahke ühendavad külgtahud.

Püstprisma külgtahud on ristkülikud. Külgtahkude arv oleneb sellest, kui palju külgi on põhitahuks oleval hulknurgal.

Kui püstprisma põhjaks on kolmnurk, siis nimetatakse prismat kolmnurkseks püstprismaks, kui põhjaks on nelinurk, siis nelinurkseks püstprismaks jne. Ka risttahukad (sh kuubid) on nelinurksed püstprismad.

182

Püstprisma ruumala: V = Sp ∙ h

Külgpindala: Sk = P ∙ h

Täispindala: St = Sk + 2 ∙ Sp

Põhja pindala: Sp – selle kujundi pindala, mis parajasti prisma põhjaks on.

TEST:

Püstprisma

 

Püstprisma

youtube_video

Lisaks: