SUURUSE MUUTUMISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES

7. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Muutumise väljendamiseks protsentides leiame, kui mitu protsenti moodustab antud arvude vahe (muut) esialgsest arvust.

Suuruste võrdlemiseks tuleb leida suuruste vahe, jagada see võrreldava arvuga ning korrutada sajaga.

N1: Raamatu hind langes 12 eurolt 9 eurole. Mitme protsendi võrra alandati raamatu hinda?

Leian suuruste vahe ehk muudu: 12 – 9 = 3

Leian, mitu protsenti moodustab muut esialgsest hinnast: 66

Vastus. Raamatu hinda alandati 25% võrra.

N2: Leida, mitu protsenti on arv 16 väiksem arvust 20.

20 – 16 = 4

67

N2: Leida, mitu protsenti on arv 20 suurem arvust 16.

20 – 16=4

68