Ühelised, kümnelised, sajalised

2. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

100 ühelist = 10 kümnelist = 1 sajaline

19

Arvud koosnevad järkudest: ühelised, kümnelised, sajalised jne. Arvu järk näitab, mitu ühelist on arvu selles järgus.

20

 

Enesekontrolliks: