ÜHENIMELISTE MURDUDE LIITMINE

6. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Ühenimeliste murdude liitmisel liidetakse nende murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks.

Lõppvastus peab olema taandumatu murd ja liigmurrud tuleb teisendada segaarvuks.

N: 65

 

HARJUTA: