VALEMI KASUTAMINE

5. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Tekstülesannete lahendamisel on vaja teada, kuidas ülesandes esinevad suurused omavahel seotud on.

 

Teepikkuse arvutamise valem

Liikumisel läbitud tee pikkus on võrdne kiiruse ja aja korrutisega:

s=v·t , kus s on tee pikkus, v on kiirus ning t on aeg.

Kahte suurust teades, saame alati ka kolmanda leida.

Kui on vaja leida kiirus: v=s:t

Kui on vaja leida aeg: t=s:v

 

tabel20

 

Video. Korrutamine.

youtube_video

Video. Korrutamine 2.

youtube_video

Video. Korrutamise tekstülesanne.

youtube_video

Video. Kirjalik korrutamine.

youtube_video

Video. Korrutamise harjutamine.

youtube_video

 

Mäng võrrandite kohta (korrutamine)

Mäng korrutustabeli harjutamiseks