Mõõtühikud

Mõõtmine

Mingit suurust (pikkust, massi, mahtu, aega jms) mõõta tähendab seda suurust võrrelda teise sama liiki suurusega.

Mõõdetava suuruse kindlat väärtust, millega antud suurust mõõtmisel võrreldakse, nimetatakse mõõtühikuks.

Pikkuse mõõtmisel kasutatakse pikkusühikuid, massi mõõtmisel massiühikuid, mahu mõõtmisel mahuühikuid, aja mõõtmisel ajaühikuid, nurga mõõtmisel nurgakraadi, temperatuuri mõõtmisel kraadi, mis näitab soojust. Mõõtmise tulemus on suuruse väärtus ehk nimega arv.

Milliste ühikutega mõõdetakse?
Tehes hiireklõpsu vastava mõõteriista pildil jõuab vastavaid mõõtühikuid tutvustava leheni.

Matemaatika 5 klass29

Pikkusühikud

Pikkuste mõõtmisel on meil põhiühikuks meeter.

Meetri tähis on m.

Sageli kasutatavaid pikkusühikuid.

Nimetus Tähis Seos põhiühikuga meeter
millimeeter mm 1 m = 1000 mm
sentimeeter cm 1 m = 100 cm
detsimeeter dm 1 m = 10 dm
meeter m 1 m = 1 m
kilomeeter km 1 km = 1000 m

Pea meeles.

1 km = 1000 m
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
1 dm = 10 cm = 100 mm
1 cm = 10 mm

joonlaud

Millimeeter

Millimeeter on meetrist 1000 korda väiksem pikkusühik.

Millimeetri tähis on mm.

Eesliide milli– tähendab tuhandikku.

Tehnilistel joonistel esitatakse mõõtmed tavaliselt millimeetrites.

Joonlaual on tavaliselt kõige väiksemaks märgitud mõõtühikuks millimeeter. Ühes sentimeetris on 10 millimeetrit.
1 cm = 10 mm

Sentimeeter

Sentimeeter on pikkusühik.

Sentimeetri tähis on cm.

Eesliide senti– tähendab sajandikku.

1 cm = 10 mm

100 cm = 1 m

Detsimeeter

Detsimeetri tähis on dm.

Eesliide detsi– tähendab kümnendikku.

Detsimeeter on üks kümnendik meetrist.

Ühes meetris on 10 detsimeetrit.

Ühes detsimeetris on 10 sentimeetrit.

Ühes detsimeetris on 100 millimeetrit.

Detsimeeter

detsimeeter1

Meeter

Pikkuste mõõtmisel on meil põhiühikuks meeter. Meetri tähis on m.

1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm
1000 m = 1 km

Pindalaühikud

Nimetus  Tähis  Seos põhiühikuga m2
ruutmillimeeter  mm2 1 m2 = 1 000 000 mm2
ruutsentimeeter  cm2 1 m2 = 10 000 cm2
ruutdetsimeeter  dm2 1 m2 = 100 dm2
ruutmeeter  m2 1 m2 = 1 m2
aar  a  1 a = 100 m2
hektar  ha  1 ha = 10 000 m2
ruutkilomeeter  km2 1 km2 = 1 000 000 m2

 

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.