MURD. KUIDAS LEIDA OSA? KUIDAS LEIDA TERVIKUT?

Kui me jagame terviku mitmeks võrdseks osaks, siis saame näidata iga osa sellest tervikust murruna.

1 õun on lõigatud neljaks tükiks. See jagatakse nelja lapse vahel. Iga laps saab ühe neljandiku õunast( ¼).

63

1 tähendab ühte tükki ja 4 tähendab mitmeks tükiks on üks õun lõigatud.

Sulle kingitakse sünnipäevaks tort. Kui lõikad tordi kaheks võrdseks tükiks, siis saab kumbki pool torti.

Lõigates tordi neljaks osaks, saab iga laps neljandiku.

66     67

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Harjutusülesandeid matemaatika riigieksamiks

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Ruumilised kujundid

3.90 €
Gümnaasium, 9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 20 piires

2.90 €
1. klass, 2. klass, Iseõppijale, Matemaatika

II kooliastme matemaatika reeglite kordamine

4.90 €
4. klass, 5. klass, 6. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Hariliku murru kordamine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kell ja kellaaeg

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

xy-koordinaatsüsteem

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi abil lahenduvad tekstülesanded

1.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Algebralised murrud

5.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonid ja nende graafikud

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi mõiste, ruutvõrrandi lahendivalem, ruutvõrrandi liigid

4.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 10 piires

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutjuur, tehted ruutjuurtega

0.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine ja lahutamine 10 piires

4.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Numbrilised seosed

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ratsionaalavaldised

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrand

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik lahutamine

1.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Peastarvutamine I kooliastmele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Üksliikmed, hulkliikmed ja tehted nendega

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kuidas leida osa arvust?

Et leida arvust ½, jagame selle arvu kahega.

Et leida arvust ¼, jagame selle arvu 4-ga jne.

Arvust ühe osa leidmiseks jagame selle arvu jaotatud osadega.

Arvust 80 veerand ehk ¼ on 80:4=20

Kui teame arvust ühe osa väärtust, siis selle arvu leidmiseks korrutame osade arvu ühe osa väärtusega.

Kui arvust 1/5 on 3, siis tervik on 15, sest 3*5=15

 

Enesekontrolliks:

  1. Slaidid murdudest
  2. Pitsa mäng
See artikkel on retsenseerimata.
00:00