MURRU TAANDAMINE

Murru lugeja ja nimetaja jagamist ühe ja sama nullist erineva naturaalarvuga nimetatakse murru taandamiseks.

N:

39

40

 

Murdu saab taandada vaid siis, kui tema lugejal ja nimetajal on 1-st erinev ühine tegur.
Murdu, mille lugejal ja nimetajal ei ole peale 1 teisi ühiseid jagajaid, nimetatakse taandumatuks murruks.

Taandumatud murrud on näiteks 41 jne.

Tavaliselt taandatakse murdu järk-järgult senikaua, kuni saadakse taandumatu murd.

N: 43

ehk lühemalt 45

Kui murru lugeja ja nimetaja on suuremad arvud, on kasulikum taandada (ehk jagada) seda murdu selle lugeja ja nimetaja suurima ühisteguriga (SÜT).

N: Olgu meil murd 42.

Suurima ühisteguri leidmiseks:

1) lahutame murru lugeja ja nimetaja algteguriteks ja joonime alla nende ühised tegurid:

46

2) leiame lugeja ja nimetaja suurima ühisteguri nende arvude ühistegurite korrutamisega:
SÜT(135; 240) = 5 ∙ 3 = 15

3) taandame murdu lugeja ja nimetaja suurima ühisteguriga:

44

 

HARJUTUSED:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.