Oksüdatsiooniastmed, nende arvutamine

Oks.aste on laeng, mida kannaks aatom, kui aine koosneks üheaatomilistest
ioonidest.Tavaliselt see nii pole ja seetõttu on tegemist formaalse (puht arvutusliku)
parameetriga. Oks.aste on kasulik keeruliste redoksreaktsioonide tasakaalustamiseks,
samuti saab nende abil ennustada mingi aine redoksomadusi. Oks.astet tuleb eristada
ioonilaengust. Ioonilaeng võib iseloomustada tervet aatomite gruppi

Oks.aste käib alati ühe aatomi kohta ja teda tähistatakse rooma numbritega ( v.a. 0
ja murdarvud, neid roomlased ei kasutanud).

Mõningaid oks.astmeid on kasulik teada peast ( Rasvaselt on kirjas need elemendid, mille
oks.aste on püsiv, muidugi on igal elemendil võimalik ka oks.aste 0 )

Anorgaaniline keemia

Oksüdatsiooniastmete leidmine põhineb laengu jäävuse seadusel. Laengute summa peab olema 0
(molekulidel) või võrduma ioonilaenguga.

Anorgaaniline keemia1

Redoksreaktsioonide tasakaalustamine

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.