ROOMA NUMBRID

Rooma numbrid on Vana-Roomast pärit liitmis-lahutamisprintsiibil põhinev arvusüsteem. Rooma numbrid põhinevad teatud Ladina kirjatähtedel, millele on antud numbrilised väärtused. Roomlased võtsid oma arvusüsteemi üle etruskidelt. Algset süsteemi muudeti keskajal, selle tulemuseks on tänapäeval kasutusel olevad Rooma numbrid.

Rooma numbrite kirjutamiseks kasutatakse ainult seitset tähte: I, V, X, L, C , D, M.

Rooma numbrid:

62

Arvud on moodustatud järgmiselt:

  1. tähe kordamine tähendab liitmist, nt III = 1 + 1 + 1 = 3, XX = 10 + 10 = 20;
  2. väiksema numbri järgnemine suuremale tähendab liitmist, nt VI = 5 + 1 = 6, CLV = 100 + 50 + 5 = 155;
  3. väiksema numbri eelnemine suuremale tähendab, et ta tuleb suuremast lahutada, nt IV = 5 – 1 = 4, CM = 1000 – 100 = 900.

Näited:

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Peastarvutamine I kooliastmele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Harjutusülesandeid matemaatika riigieksamiks

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi mõiste, ruutvõrrandi lahendivalem, ruutvõrrandi liigid

4.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik lahutamine

1.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine ja lahutamine 10 piires

4.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

xy-koordinaatsüsteem

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Üksliikmed, hulkliikmed ja tehted nendega

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonide graafikud

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi abil lahenduvad tekstülesanded

1.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Hariliku murru kordamine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutjuur, tehted ruutjuurtega

0.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 10 piires

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Numbrilised seosed

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kell ja kellaaeg

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Ratsionaalavaldised

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Algebralised murrud

5.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Lahutamine 20 piires

2.90 €
1. klass, 2. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruumilised kujundid

3.90 €
Gümnaasium, 9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrand

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine ja lahutamine 20 piires

4.90 €
1. klass, 2. klass, Iseõppijale, Matemaatika

XXXVII = 10+10+10+5+1+1 = 37

CLXIII = 100+50+10+1+1+1 = 163

XL = 50-10 = 40

CXL = 100+(50-10) = 140

XXXVIII = 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 = 38

CLXIII = 100 + 50 + 10 + 1 + 1 = 163

XL = 50 – 10 = 40

CXL = 100 + (50 – 10 ) = 140

103 = 100 + 1 + 1 + 1 = CIII

374 = 100 + 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + (5 – 1) = CCCLXXIV

102 = 100+1+1 = CII

374 = 100+100+100+50+10+10+(5-1) = CCCLXXIV

TEST

Rooma numbrid. Matemaatika test. Vali õiged numbrid

 

Rooma numbrid kuni 100-ni:

Enesekontrolliks:

  1. Rooma numbrite teisendamine
  2. Rooma numbritega ülesanne 1
  3. Rooma numbritega ülesanne 2
  4. Rooma numbrid
See artikkel on retsenseerimata.
00:00