TÄHE ARVVÄÄRTUSE LEIDMINE (TÄHT ARVU TÄHISENA)

  • Puuduva liidetava leidmine.

1

2

Kui lahutan summast ühe liidetava, saan teise liidetava.

  • Puuduva vähendatava leidmine.

5

a – 2 = 3

a = 3 + 2

a = 5

Vähendatava saan, kui liidan vahe ja vähendaja.

  • Puuduva vähendaja leidmine.

5

6

Vähendaja saan, kui lahutan vähendatavast vahe.

  • Võrratus ja võrdus

Võrratuses ei ole võrreldavad pooled võrdsed, ehk tehtes on suurem/väiksem märk.

7

Võrduses on mõlemad tehte pooled võrdsed ja kasutatakse võrdusmärki.

8

 

TEST

Tähe arvväärtuse leidmine (liitmine).

See artikkel on retsenseerimata.