Ajaloo pildid

Ajaloo pildid

Lisamaterjal „Ajaloo pildid“ toetab ajaloo õpet põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe  7–9. klassis.

Õppevara koosneb 30st värvilisest ajaloo kolmikpildist.
Materjal on elektrooniline, koosnedes iga komplekti puhul kolmest eraldi vaadeldavast slaidist, mis erinevad materjali detailirohkuse osas. Iga mitmikpildi kolmas slaid lisab objektide juurde teksti.  Piltidele on valitud ajaloolisele ajastule (muinasaeg, keskaeg, uusaeg) kõige iseloomulikum. Piltidel on kujutatud inimesi, nende töid ja tegemisi, ehitisi jm.
Lisaks piltide visuaalsele mõjule aitavad need ühtlasi kinnistada ajaloo mõisteid ning nimetusi, avardavad vastava ajastu tausta tundmist.

Ajaloo pildid on koostanud Jaak Sarapuu.

1. Muinasaja küttide eluase
2. Küttimine muinasajal
3. Kalastamine muinasajal
4. Ohverdamine muinasajal
5. Viljalõikus pronksiajal
6. Karjakasvatajad pronksiajal, esimesed koduloomad
7. Põlluharimine rauaajal
8. Karjakasvatajate toidulaud rauaajal, tuba rehielamus
9. Eestlaste puulinnus rauaajal
10. Keskaeg, Tallinna raekoda
11. Keskaeg, Tallinna linnamüür
12. Keskaeg, kauba vedu laevadega
13. Keskaeg, ristisõjad
14. Taluhooned, uusaeg
15. Rehielamu, talupere söömas
16. Talupere tööd sügisel, rehepeks rehealuses
17. Talupere tööd suvel, heinatöö, kuhja tegemine
18. Talurahva lõbustused, jaanituli
19. Mõis, mõisnikud ja teenijaid
20. Mõisniku elutuba ja mööbel
21. Talurahva kool
22. Saeveski
23. Linavabrik
24. Eesti talu
25. Hobuniiduk
26. Vilja masindamine rehepeksumasinaga
27. Vilja masindamine kombainiga
28. Laulev revolutsioon
29. Balti kett 1989
30. Vene vägede lahkumine Eestist

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.