Algfunktsioon

 

Liitmise pöördtehe ehk pöördoperatsioon on lahutamine, korrutamise pöördoperatsioon on jagamine, astendamise pöördoperatsioonid on juurimine või logaritmimine. Funktsioonidele saab rakendada ka tuletise leidmist ehk diferentseerimist. Kas ka selle operatsiooni puhul on olemas pöördoperatsioon?

Olgu antud funktsioon

 Algfunktsioon,

mille tuletis on algfunktsioon1

Definitsioon. Funktsiooni

 algfunktsioon3 

nimetatakse funktsiooni

 algfunktsioon1

algfunktsiooniks, kui kehtib võrdus

 eXe_LaTeX_math_2.5

TEST:

Algfunktsiooni_mõiste

 

Ülesanne:

Kas saab leida funktsiooni f(x), kui on teada selle funktsiooni tuletis?

Algfunktsioon4

Otsitavaks funktsiooniks, mille tuletis on 2x võib olla f(x) = x2 või ka f(x) = x2 + 2 või f(x) = x2 -10. Kuna konstandi tuletis on null, siis võib olla selliseid funktsioone, mille tuletis on 2x lõpmata palju.

 

Definitsioon

Algfunktsioon5

 

Allikad:

Algfunktsiooni_mõiste

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.