ARVU JÄRGUD, JÄRGUÜHIKUD

Arvude kümnendsüsteemis moodustavad iga madalama järgu kümme ühikut kõrgema järgu ühiku.
Näiteks:10 ühelist=1 kümneline; 10 kümnelist= 1 sajaline; 10 sajalist= 1 tuhandeline; 10 tuhandelist= 1 kümnetuhandeline

Järkarvud näitavad, mitu ühelist on arvu igas järgus ning järkarvu kirjutatakse ainult ühe nullist erineva numbri ja sellele järgnevate nullide abil. Näiteks on arvud 5,20, 300 ja 6000 järkarvud. Iga arvu saab lugeda ja kirjutada järkarvude summana. Järguühikuteks nimetatakse arve 1, 10, 100, 1000 jne.

Näide. Võtame arvu 4728. Antud arv koosneb üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste järkudest.
1. Kirjutame antud arvu järkarvude summana:
4728 = 4000+700+20+8 (arvud 4000, 700, 20 ja 8 on arvu 4728 järkarvud)
Tuhandeliste järk näitab, et arvus on 4000 ühelist.
Sajaliste järk näitab, et arvus on veel 700 ühelist.
Kümneliste järk näitab, et arvus on veel 20 ühelist.
Üheliste järk näitab, et lisaks on arvus veel 8 ühelist.

2. Kirjutame antud arvu järguühikute kordsete summana:
4728=4*1000+7*100+2*10+8*1

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.