AVALDIS. VÕRRAND

MATEMAATILISED AVALDISED

Avaldise moodustavad arvud koos neid ühendavate tehtemärkidega. Vahel tuleb avaldises kasutada ka sulgusid. Avaldis 34+3·7 on arvavaldis. Kui sooritame antud tehte, oleme leidnud avaldise väärtuse.  34+3·7=55

Kui avaldis sisaldab lisaks arvudele veel ka tähti või kui see koosnebki ainult tähtedest, on tegu tähtavaldisega. Tähtavaldise väärtus sõltub sellest, millise arvulise väärtuse me tähtedele anname ja neid tähti nimetatakse muutujateks.

Tähtavaldised on näiteks (23+47) ·a, ax+b.

 

Näide. Arvuta avaldise a+b+ 432 väärtus, kui a= 23 ja b= 51

23+51+432= 74+432=506

 

VÕRRAND JA SELLE LAHENDAMINE

Kui ühendame arve või avaldisi omavahel võrdusmärgiga, saame võrduse. Tõese võrduse puhul on võrdusmärgist vasakul ja paremal asuvad pooled võrdsed. Võrduses esinevat tähte, mille väärtus tuleb leida, nimetatakse tundmatuks ja sellist tundmatuga võrdust nimetatakse võrrandiks. Tundmatu leidmist võrrandist nimetatakse võrrandi lahendamiseks ja leitud tundmatu väärtus on võrrandi lahend.

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Ratsionaalavaldised

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Tasandilised kujundid

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonide graafikud

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Lahutamine 20 piires

2.90 €
1. klass, 2. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutjuur, tehted ruutjuurtega

0.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

8. klassi matemaatika teooriavideod

4.90 €
8. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik lahutamine

1.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine ja lahutamine 10 piires

4.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 20 piires

2.90 €
1. klass, 2. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Üksliikmed, hulkliikmed ja tehted nendega

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonid ja nende graafikud

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi abil lahenduvad tekstülesanded

1.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi mõiste, ruutvõrrandi lahendivalem, ruutvõrrandi liigid

4.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonide graafikute lõikepunktide leidmine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

II kooliastme matemaatika reeglite kordamine

4.90 €
4. klass, 5. klass, 6. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik liitmine

1.90 €
3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruumilised kujundid

3.90 €
Gümnaasium, 9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrand

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Hariliku murru kordamine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

xy-koordinaatsüsteem

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

tabel11

Kasulik teada võrrandit lahendama asudes:

tabel12

See artikkel on retsenseerimata.