HARILIKE MURDUDE TEISENDAMINE KÜMNENDMURDUDEKS

Hariliku murru teisendamiseks kümnendmurruks:

  • võime jagada lugeja nimetajaga, sest murrujoonel on jagamismärgi tähendus (kui arvus on täisosa, siis selle jätame puutumata.

80

N: Teisenda kümnendmurruks murd 5 4/5 .

Täisosaks oleva arvu 5 jätame puutumata. Jagame murru lugeja nimetajaga: 4 : 5 = 0,8. Liidame selle täisosale ja saame:

84

  • proovime leida sellise arvu, millega murru nimetajat korrutades saame nimetajaks 10, 100, 1000 jne.

85

NB! Taandatud murdu saab laiendada murruks nimetajaga 10, 100, 1000 jne, kui murru nimetaja koosneb algteguritest 2 või 5 või 2 ja 5 korrutisest.

83

 

Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks

 

HARJUTA:

  1. Ülesanne 1
  2. Ülesanne 2
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.