Alus ja öeldis

Alus ja öeldis on lause pealiikmed.Alus on nimisõna(fraas), mis väljendab tegijat või olijat ja vastab küsimusele kes? mis? keda? mida?

Näide: Poiss joob piima. Hommikul läksin ma kooli. Valged jänesed hüppasid põllul.

Öeldis on tavaliselt tegusõna, mis väljendab tegevust või olemist.

Näide: Kala ujub meres. Ma ei söö jäätist. Tüdruk on käinud kodus.
Testid:

Autor: Ingrid Maadvere
results loading