Arvude võrdlemine.

Avaldis, kus esineb märk < või >, on võrratus.

Võrratuse moodustavad kaks võrratusmärgiga ühendatud avaldist.

Võrratusmärgid on > (loetakse: on suurem) ja < (loetakse: on väiksem).

Näiteid võrratustest:

6 < 12 ( 6 on väiksem kui 12)
35 > 34 ( 35 on suurem kui 34)

Avaldis, kus esineb võrdusmärk (=), on võrdus.

Võrduse moodustavad kaks võrdusmärgiga ühendatud avaldist.

Näiteid:
3 + 2 = 5
9 – 3 = 6
1 + 1 = 5 – 3

TEST

Arvude võrdlemine. Vali numbrite vahele õige märk ( > või < )

Enesekontrolliks:

results loading