Binoomjaotus

Binoomjaotus

 

Binoomjaotus1

 

Binoomjaotuse keskväärtus ja standardhälve

 

Binoomjaotus2

 

Allikas: Binoomjaotus

 

results loading