Hüüumärk

huuumark

Hüüumärk pannakse:

-hüüd-, käsk- ja soovlause järele:

  • Küll siin on ilus!
  • Tule siia!
  • Palju õnne sünnipäevaks!

-üksiku hüüdsõna järele:

  • Põmm! kostis järsku läbi öövaikuse;

-sõna või sõnaühendi järele, mis äratab imestust või üllatab (kasutatakse ümarsulgudes):

  • 50-aastane Villi on seitse korda(!) kohtulikult karistatud mees;

-tunderõhulise ütte järele:

  • Mehed! Kodumaa kutsub;

-hoiatuse või käsu olulise sõna järele:

  • Ettevaatust! Aias on kuri koer.
  • Tähelepanu! Kogunege spordiväljakule!

-kirja algul oleva pöördumise järele:

  • Austatud professor Pirk!
  • Armas tädi Ella!

-Hüüumärgi võib ka ära jätta. Sobimatu on kasutada inglispärast koma.

 

Allikas: EESTI KEELE KÄSIRAAMAT

results loading