INTERVJUU

Intervjuu on andmekogumise meetod, kus etteantud küsimustele vastates saadakse andmeid inimeste käitumise, mõtlemise ja tunnete kohta. Intervjuul on alati kindel eesmärk.

Üldised intervjuu koostamise reeglid:

• Võimalikult lühikesed küsimused ( näit. Kas Sulle meeldib …..?)

• Võimalikult otsesed küsimused (näit. Kas Sa hääletad …. poolt?)

• Mitme küsimuse üheaegse esitamise vältimine (näit. Kas Sulle meeldib …?)

• Küsimuste esitamine vastajale peab olema mõistetavas keeles.

• Eelnevalt tuleb küsimused testida, ehk esitada need oma sõbrale, pereliikmele

Intervjuu algab küsitletava tutvustamisega (nimi, amet, mis küsimuses on tema poole pöördutud).

Küsimustega ei tohi olla pealetükkiv. Kui näed, et sinu antud küsimusele heameelega ei vastata, esita uus.

Ole väga viisakas.

Kui sa ei jõua küllalt kiiresti üles märkida, palu vastajat oodata, ta teeb seda meeleldi.

Hea oleks, kui küsitletu sinu poolt paberile pandud intervjuu veel kord läbi loeks.

12

INTERVJUU
Heljo Mänd

Kop – kop – kop – kop – kõlla – kõlla,
peatan maanteel laia tõlla.

“Vabandage, olen suur,
soovin võtta intervjuu.”

“Ütle, tädi kuninganna,
mis võiks söögiks patta panna?”
“Keed ja vööd ja ketid – võrud,
supp tuleb kuldne, aga mõru.”

“Ütle, onu kuningas,
mida näub su troonikass?”

“Troonikassil tõre toon,
näub, et anna mulle kroon.”

Süda tuksub tuks – tuks – tuks,
muutun äkki kohmetuks:

mida printsilt küsida?
Silmad nagu süsi tal.

“Küsin ise, oh sa rosin!
Mis sa vastad, kui sind kosin?”

kostab äkki printsi suust.
Ongi otsas intervjuu.

 

Näidisintervjuu

1. Millised on politseinike riided?

Suvel on erinevad riided, talvel on erinevad riided, sügisel on erinevad riided  ja kevadel on erinevad riided. Politseinike riideid nimetatakse mundriks.

2. Milleks on vaja  igal politseinikul on oma käeraudu ja nuia?

Ikka on vaja. Käeraudu on vaja kurjategijate käte fikseerimiseks ja nuia on vaja enesekaitseks.

3. Millised on politseiniku töökohustused?

Korra tagamine tema piirkonnas.

4. Kui pikk on sinu tööpäev?

Ametlik tööpäev on kaheksa tundi, aga peale selle olen ka koduses valves kakskümmend neli tundi ööpäevas.

5. Mida teeb politseinike ülemus?

Igal politseinikul on oma ülemus. Ülemus juhib alluvate tööd ja täidab oma tööülesandeid.

6. Oled sina, kui politseinik (korrapidaja) pahadel inimestel käed raudu pannud? Mõni huvitav näide!

Kui pahad inimesed ei allu politseinike korraldustele rahumeelselt, siis tuleb panna käed raudu.

Näiteks: kui paha inimene hakkab vastu, siis tuleb kasutada jõudu ja kurjategija kahjutuks teha käte seljataha raudu panemisega.

7. Umbes mitu töökohustust politseinikel on kokku?

Politseinikel on niipalju töökohustusi, kui palju on tal vaja  rahu ning korra tagamiseks.

results loading