KAHE PUNKTI VAHELINE KAUGUS ARVTELJEL

Kahe punkti vaheline kaugus võrdub absoluutväärtusega nende punktide koordinaatide vahest.

Valemina 14, kus a on ühe punkti koordinaat ja b on teise punkti koordinaat.

N: Leia lõigu AB pikkus, kui punktide koordinaadid on A(-3) ja B(4).

Lahendus: 15ühikut.

Vastus: lõigu AB pikkus on 7 ühikut.

N2: Leia joonisel olevate lõikude pikkused

1

16

 

Lisaks

results loading