KIRIKU ÕPETUS

Mõisted:

patt – Jumalale mittemeelepärane halb tegu, mis on vastuolus Piibli seadustega

puhastustuli – koht, kus inimeste hinged puhastuvad pattudest, et taevasse pääseda

sakrament- püha toiming, mis vahendab inimesele Jumala armu ja toob inimese Jumalale lähemale.

ketser – katoliku usust hälbinud kristlane

inkvisitsioon – uurimisorgan Katoliku kirikus, mis selgitas välja, kes on ketserid

viimne kohtupäev  – päev, mil Kristus mõistab inimeste üle kohut: patustajad põrgusse, Jumalale meelepäraselt elanud taevariiki

Algselt pani Jumal inimese elama paradiisi ja valitsema kogu loodut. Aadam ja Eeva olid sõnakuulmatud. Toimus esimene patt e. pärispatt, mis pärandus, peale Aadama ja Eeva keelatud puuvilja söömist ja paradiisist välja ajamist kõigile inimestele.

Kirikuõpetus

Patt lahutas inimese Jumalast. Jumal andis esmalt inimestele Vanas Testamendis seadused, millest kinni pidades võis õndsaks saada, need olid aga enamusele rasked pidada. Uues Testamendis saadab ta oma Poja Jeesuse Kristuse, kes sureb süütuna ristil kogu inimekonna pattude eest ja tõuseb 3. päeval üles surnuist ning avab tee taevariiki, kõigile, kes oma patud tunnistavad ja Jeesuse oma päästjana vastu võtavad

kirikuõpetus1

Kes Jeesuse ära põlgavad lähevad põrgu.

Kirikuõpetus2

Eduard Wiiralt. Põrgu. 1930-32

Inimeste saatus otsustatakse viimasel kohtupäeval ja selle ees oli keskaja inimesel väga suur hirm. Jeesuse järgijad läksid üle maailma rõõmusõnumit päästest kuulutama ja järgijate gruppidest moodustusid kirikud. Keskajal usuti, et paavsti käes on taevariigi võtmed ja vaimulikud jagasid kogudusele sakramente.  Praegune elu on vaid hetk igaviku taustal, aga sellega määratakse ära inimhinge igavene saatus, kas lased saatanal ja ta käsilastel end eksitada, teed pattu ja satud põrgu või pead katsumustes vastu ja saad taevariiki.

kirikuõpetus3

Sakramendid on Kristuse seatud pühad toimingud, mis toetasid taevariiki jõudmist. Sakramendid olid: ristimine, armulaud, abielu, meeleparandus, vaimulikuseisusse astumine, haigete salvimine ja konfirmatsioon. Kirikust välja heitmine oli üks suuremaid karistusi, sest see määras igavese hukatuse. Kuna patuta elada on väga raske, mõtles katoliku kirik välja 3. viisi –  puhastustule ehk purgatooriumi, mis kerkis esile 12. sajandi lõpul  ja on koht, kus katoliikluse järgi mööduvad piinad, mis ootab mõõdukalt patuseid pärast surma, enne, kui nad pääsevad paradiisi. Puhastustuld kujutati sarnasena põrgule, kus inimesed piinlevad tules, kuid neid on seal lohutamas ja päästmas inglid. Puhastustules veedetud aeg sõltus inimese maapealsetest tegudest. Seda sai lühendada heade tegude, annetuste, patukustutuskirjade, palverändude ja palvetega. Maapealsesse ellu jäänud said aidata lahkunud puhastustuld kiiremini läbida tellides eespalveid ning hingemissasid.

kirikuõpetus4

Kuna kirikuisade eluviis erines tugevalt Uues Testamendis Jeesuse õpetatust, siis arvasid ärksamad piiskopid ja rahvas, et kirikut peaks reformima. Tekkisid äratusliikumised, kus jutlustada ja sakramente võisid läbi viia ka ilmikud. Kuigi üldjuhul oli reformid selleks, et minna tagasi Piibli algõpetuse juurde, siis tekkis ka uusi äärmusliikumisi, mis polnud kooskõlas ei katoliku kiriku tõekspidamiste ega ka piibliga. Näiteks usuti kahe Jumala olemasollu: kuri jumal maal ja hea jumal taevas.

Ketseriks ehk hereetikuks nimetatakse katoliku kirikus valeõpetuse pooldajat ja kirikuvõimu kritiseerijat. Katoliku kirik rakendas ketserite suhtes alates 13. Saj inkvisitsiooni, mille eesmärk on neid veenda ja vajadusel karistada. Kõigepealt üritati neid veenda, siis ähvardati kirikust välja viskamisega ja vahel tungisid inimesed ise ketseritele kallale. Rängematel juhtudel põletati tuleriidal.

Piinakamber

kirikuõpetus5

Põletamine tuleriidal

kirikuõpetus6

 

TEST:

Ristiusk ja kirik keskajal

Jan Hus

Purgatooriumi tasemed

Parimad lood inimestest, kes on näinud taevast ja põrgut

Sildid
results loading